Contact Name: Mr. Surachai Yooyen
Phone:
+66 8 5483 6680
Email: surachai@polavue.com
Polavue Co., Ltd.
TAX ID No: 0105555022297
Company Address: 12/281 ChalongKrung Rd., ThapYao, LatKrabang, Bangkok 10520, Thailand.
Office Address: 99/341 KhumKlao 11 Rd., LumPrathew, LatKrabang, Bangkok 10520, Thailand.
บจก. โพลาวิว
เลขทะเบียน: 0105555022297
ที่อยู่บริษัท: 12/281 .ฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
สำนักงานบริษัท: 99/341 . คุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
POLAVUE
POLAVUE